Kan være kunst av en eller flere personer og tekst som sier 'sykobiografiske innsyn> Malerier av ATLE BJORGUM Atelier 7x7/Galleri BKD vre langgate 49,Tonsberg Utstillingsapning lordag 2.april kl. Ûsri.3 13 Galleriet har apent fra tirsdag til lordag kl. 12-16, 5.til 24.april 24. TIf.:93877372'