I forbindelse med Tønsberg bys 1150-års jubileum i år vil billedkunstner Sidsel Bonde i samarbeid med Vestfold Kunstsenter og Tønsberg kommune realisere installasjonsarbeidet DRAG, TWIST, LIFT, BRAID. Verket tar utgangspunkt i Tønsberg reperbane som stengte i 2016 under navnet ScanRope, etter å ha vært den eldste bedriften i Tønsberg i 220 år. Til minne om den nedlagte produksjonen vil stykker av tau installeres tett sammen på en overflate i byrommet og tauenes formasjon vil skape assosiasjoner til et ryeteppe eller pels. Verket er planlagt realisert sommeren/høsten 2021 og vil gjøres tilgjengelig  som et temporært kunstprosjekt i byrommet i Tønsberg sentrum.

I sitt kunstneriske virke interesserer Bonde seg for samspillet mellom materialer og former som er utviklet med funksjonelle og praktiske formål, i kontrast til dem utviklet i et estetisk og kulturelt øyemed. Verket vil åpne opp for et samspill med publikum og dermed sette fokus på tauets taktilitet, tekstur og materialitet fremfor dets anvendelse i industri og skipsfart.

Sidsel Bonde (f. 1992) er utdannet ved skolen for design ved Kunstakademiet i København og fra Kunstakademiet i Bergen. Hun bosatte seg i Vestfold i 2021 og har de siste årene hatt flere utstillinger i Norge og Danmark, senest på Spriten Kunsthall i Skien.

Tønsberg reperbane var et verksted for produksjon av tauverk på Kaldnes i Tønsberg. Den ble grunnlagt 1795/1796 og hadde på 1800-tallet et stort marked som leverandør av tauverk til byens seilskipsflåte og i første del av 1900-tallet til hvalfangsten. Reperbanen var lenge Tønsbergs største arbeidsplass, og dannet grunnlaget for mye av byens tidligere rikdom.