Tegning er en av menneskets grunnleggende uttrykksformer. Trekull har siden tidenes morgen vært brukt til tegning. Med komposisjoner som kan assosieres til huskropper setter Teigen tegning og trekull i møte med maleri i sterke akrylfarger. Bevissthet om byhistorien, for eksempel bybranner og riving kan fornemmes i kullets uttrykk, mens fargenes spill kan assosieres til utvikling og vekst.

Teigens bilder kan ses i Galleri Bkd/ Atelier 7×7 hvor han gjennom sommeren også tegner og formidler to dager i uken.