OPEN CALL /// PROSJEKTROM i samarbeid med Vestfold Kunstsenter og Tårngalleriet

I samarbeid med Vestfold kunstsenter og Tårngalleriet i Tønsberg Domkirke utlyser vi Prosjektrom i tidsperioden 24.8 – 25.9 2022. Det disponeres tre ulike visningsrom: underetasjen i Vestfold Kunstsenter, Galleri BKD og Tårngalleriet. Prosjektperiode kan variere mellom en og to uker, spesifiser hvilket visningsrom søknaden gjelder og ønsket lengde. Prosjektrommet skal brukes til å prøve ut […]