Stræti er en av Norges eldste bygater, kanskje den aller eldste i landet. Gaten løp mellom dagens bibliotek, der Olavsklosteret lå i enden, og til Nordbyen forbi dagens domkirke. Tenk, langs denne gaten har det vært byliv med handelsaktivitet, serveringsteder og møter mellom folk med utveksling av nyheter og samtaler om alt mulig gjennom mer enn tusen år. Det er i dag også merket pilegrimsled langs Storgaten fra utenfor Tønsberg bibliotek på bakgrunn av Tønsbergs rolle i middelalderen. Biblioteket rommer ruiner fra Olavsklosteret, og klosteret rommet på sin side også et bibliotek. Ruinene i byen er lett tilgjengelige og synlige elementer og kulturminner fra middelalderbyen, men fokuset i dette prosjektet retter seg mest mot den usynlige byen. Det meste av middelalderbyen som kulturminne synes ikke, for den ligger under asfalten. Der ligger fremdeles frø fra klosterhager, rester av gamle gateløp og utallige gamle bygninger og gjenstander fra livet i byen fra vikingtiden frem til i dag. Byens gatestruktur er også del av kulturminnet etter byen, synlig i dagens gateløp som ligger i stor grad parallelt med middelalderens streter og veiter.

Stræti vil aktiviseres på ulike måter til forskjellige hendelser og dager. Det begynner med performance med 2.klasse-elever fra Træleborg skole tirsdag 11. mai, en «17-mai hendelse» som dokumenteres blant annet med film og vises på TV . Her vil elever fra ulike nasjonaliteter sette ned «sitt flagg» i gatedekket, en solidarisk og inkluderende hendelse. Rent historisk sammenfaller dette mangfoldet godt med historiske funn i Vestfold. Det er viktig å få dette frem i motvekt til nasjonalisme og brune krefter som tiltrekkes av vikingtid. En flott hendelse på 17. mai er derfor denne flaggnedsettelsen og feiringen på Stræti.