Horntvedt og Coleman & Hodges’ prosjekt «Spore» er et prosjekt som utforsker historien, ser på gamle veier og ruter, og bruker soppsporen som metafor i hvordan man kan lage et nettverk, og inkludere og involvere publikum i et kunstverk. Prosjektet tar utgangspunkt i Tønsberg Bibliotek som distribusjonskanal og tar i bruk systemet med Nasjonalt Lånekort. På denne måten kan idéer/ sporer sendes ut internt i Tønsberg, men også nå ut til resten av landet. Gamle handels- og pilegrimsruter brukes som mønster for hvilke destinasjoner som blir mottakere. Det som returneres monteres sammen til en sosial skulptur ute i offentlig rom. Gruppen har også et «frødelingspunkt» inne i biblioteket der man kan dele frø med andre.