Prosjektrom TRÅKK

TRÅKK er et samarbeid mellom flere aktører i Tønsberg historiske sentrum, med særlig vekt på Øvre Langgate, som har uforandret gateløp siden den ble etablert i middelalderen. Samarbeidets hovedformål er å synliggjøre kunstens relevans i lokalsamfunnet og arbeide med byens utvikling innenfor ikke-kommersielle arenaer. 

Les mer om TRÅKK på Vestfold kunstsenter.

Henrik Follesø Egeland

Stalag303 2VK
Lydinstallasjon.

24.8 – 28.8, 2023

30/11 2021

Helen Mørken

Vulnerability and resilience.
Mixed media.

29.8-4.9, 2023

30/11 2021