Kunstklimavei

– et tverrfaglig prosjekt med bærekraft som satsningsområde. Deltagerne samarbeider om å iverksette lokale kunst og kulturopplevelser med søkelys på kunnskapsbaserte hendelser som rettet mot klimaendringer, miljø og natur.

Den usynlige byen - snitt, lag, leder og veiter

Sagabyen Tønsberg 1150 år, 2021

30/11 2021

Ord.Jord.Bord. Rullesteinsvandring

ByLab Norodden, 2023

30/11 2021