Kunstnerisk utviklingsarbeid

Galleri BKD er et visningsrom for kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstklimavei, TRÅKK og Fagfellevurderte utstillinger er tre ulike praksiser galleriet har utarbeidet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Kunstklimavei

Ord.Jord.Bord. Kunstklimavei, ByLab Notodden. 2023

Prosjektrom TRÅKK

Prosjekt STALAG303 2VK av Henrik Follesø Egeland. 2023

Fagfellevurderte kunstutstillinger

Kjetil Sømoe, Jadwiga B. Podowska og Line Sanne. 2023