Velkommen til Galleri BKD

Galleri BKD er et kunstnerdrevet visningssted for samtidskunst og kunstnerisk utviklingsarbeid. Daglig leder er Tollef Thorsnes. Sammen med Line Sanne og Tom Teigen drifter de galleriets ulike utstillinger. Som en del av galleridriften lyses det årlig ut fire utstillingsplasser i form av prosjektbaserte visninger. I disse prosjektene er kunstnerne selv med å kuratere og formidle utstillingene.  Se Instagram for mer informasjon.
Hilde Honerud og Tollef Thorsnes, 2019