Tollef Thorsnes’ installasjon «Håpet vei» representerer åndelighet. Han vil lage et gatedekke av tre rett over funnene i Storgaten – så og si løfte «Stræti» som del av den skjulte historien opp.
På installasjonen «Håpets vei» ved domkirken tilbys publikum å vandre på gatedekket, legge fra seg steiner, tekster og tegninger. I samarbeid med domkirken vil det både bli arrangert seilermesse og Mikkelsmess hvor alle de tre installasjonene, «Stræti», «Arkeologiske stammesnitt» og «Håpets vei», tas i bruk.