Fagfellevurderte utstillinger

Galleri BKD tilrettelegger for juryerte, fagfellevurderte utstillinger for offentliggjøring av kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid er en type forskning hvor sluttproduktet vises i form av en utstilling, etterfulgt av en eksplisitt refleksjon relevant for kunnskapsutviklingen innen fagfeltet.

Line Sanne

30/11 2021

Kjetil Sømoe

30/11 2021

Jadwiga B. Podowska

Skeleton gardens.

30/11 2021