Tønsberg jubileer med 1150 år og som en del av jubileumsåret gjennomføres en rekke kunstprosjekter som belyser håp i sosiale samhandlinger i spennet mellom historie, pandemi, klimaendringer, migrasjon og verdighet. Som handels- og sjøfartsby har Tønsberg rik historie, ressurser med et potensial for kunstprosjekter som har til formål å skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og bevissthet rundt dette.
Deltagende kunstnere vil være Tollef Thorsnes (installasjonene Stræti, Arkeologiske stammesnitt og Håpets vei), Jerome Richter (plante, badstumester og naturens apotek), Horntvedt og Coleman & Hodges (Spore), Sidsel Bonde (Drag, twist, lift, braid), Line Sanne og Marit Silsand (Cultivating meaning), Jadwiga B. Podowska (The Skeleton Garden), Ina Rød Engelstad (Naturens apotek), Stina Graaf (Talismanverksted) og Tom Teigen (tegning og maleri).
Det vil være utstillinger og workshops og åpning av kunstprosjektene vil være fra 14. mai.

Generell informasjon:
• Galleri BKD/Atelier 7×7 i Øvre Langgate 49, Tønsberg. Åpningstider onsdag, torsdag og fredag kl. 11-15.
• Mandager og torsdager frem til oktober: Jerome vandrer fra galleri BKD/Atelier 7×7 kl. 1000 for å vanne og stelle urtene og plantene ved kunstinstallasjonene. Bli gjerne med på vandringen!
• Uke 25 og 26: Cultivating Meaning i galleri BDK/Atelier 7×7. Prosjektrommet vil være åpent for publikum som ønsker å få innblikk i arbeidsprosessen i uke 25 og se det ferdige resultatet i uke 26.
• Mulighet for besøk og workshop etter nærmere avtale, kontaktperson Tollef Thorsnes tlf.: 905 97 418

Våre samarbeidspartnere:

Siste innlegg