Kunstnerne Line Sanne og Marit Silsands prosjekt, Cultivating Meaning, handler om å skape en møteplass for kunsten og den skapende leke-driften. De er invitert til å arbeide i Prosjektrom hos Vestfold Kunstsenter, lokalisert i galleri BDK/Ateliér 7×7.

Tittelen Cultivating Meaning referer til å det å dyrke, vende om og danne, og sammen skaper kunstnerne mening gjennom å møtes i kunsten med en leken tilgang til materialene. Det er et prosessuelt og dialogbasert kunstprosjekt basert på gjensidighet og solidaritet. Med en leken, eksperimentell tilnærming til stedsspesifikke naturmaterialer funnet i Tønsbergområdet skal Sanne og Silsand samarbeide om å lage en organisk vev, inspirert av vev og lafteteknikker med referanser fra Tønsberg under Middelalderen.

Basert på den tyske filosofen Friedrich Schillers teori om leke-driften; at lek er et uttrykk for en indre skapedrift, inviterer kunstnerne barn fra Kongseik barnehage som medskapere av verket en av dagene under prosjektperioden. Verket som skapes i arbeidsperioden skal installeres og bearbeides i prosjektrommet til galleri BDK/Ateliér 7×7 i Øvre Langgate 49, Tønsberg.
Prosjektrommet vil være åpent for publikum som ønsker å få innblikk i arbeidsprosessen i uke 25 og se ferdig resultat i uke 26.