Arkeologiske stammesnitt del 2

Arkeologiske stammesnitt del 2 på Bibliotekplassen i Tønsberg. Her kan du kjenne hvordan det var å gå på middelalderens tregater, lese det indre livet til en gammel eik og reflektere over tiden og gode liv. Prosjektet er en del av Sagabyen Tønsberg 1150 år.

Cultivating Meaning

Kunstnerne Line Sanne og Marit Silsands prosjekt, Cultivating Meaning, handler om å skape en møteplass for kunsten og den skapende leke-driften. De er invitert til å arbeide i Prosjektrom hos Vestfold Kunstsenter, lokalisert i galleri BDK/Ateliér 7×7. Tittelen Cultivating Meaning referer til å det å dyrke, vende om og danne, og sammen skaper kunstnerne mening […]

Den usynlige byen – snitt, lag, leder og veiter

Tønsberg jubileer med 1150 år og som en del av jubileumsåret gjennomføres en rekke kunstprosjekter som belyser håp i sosiale samhandlinger i spennet mellom historie, pandemi, klimaendringer, migrasjon og verdighet. Som handels- og sjøfartsby har Tønsberg rik historie, ressurser med et potensial for kunstprosjekter som har til formål å skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og bevissthet rundt […]

OPEN CALL /// PROSJEKTROM i samarbeid med Vestfold Kunstsenter og Tårngalleriet

I samarbeid med Vestfold kunstsenter og Tårngalleriet i Tønsberg Domkirke utlyser vi Prosjektrom i tidsperioden 24.8 – 25.9 2022. Det disponeres tre ulike visningsrom: underetasjen i Vestfold Kunstsenter, Galleri BKD og Tårngalleriet. Prosjektperiode kan variere mellom en og to uker, spesifiser hvilket visningsrom søknaden gjelder og ønsket lengde. Prosjektrommet skal brukes til å prøve ut […]