TRÅKK prosjektrom : Helen Mørken

Helen Mørken deltok i TRÅKK prosjektrom, 29.8 – 4.9, med prosjektetVulnerability and resilience. Helen Mørken samler på inntrykk naturen gir henne, fordøyer og bearbeider disse over tid og uttrykker fragmenter av inntrykkene videre gjennom forskjellige teknikker og materialer. Publikum ble invitert til å delta ved å feste barnåler til et tynt og skjørt tekstil, og […]

TRÅKK prosjektrom : Henrik Follesø Egeland

Henrik Follesø Egeland deltok i TRÅKK prosjektrom, 24.8-28.8, med prosjektet STALAG303 2VK. Han er nylig utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo, og i galleri BKD viste han fotografier og en lydinstallasjon basert på feltopptak på Bolærne, et landskap som rommer mange ulike minner og betydninger. Grusstien vi i dag går tur på er lagt der er […]

Kunst i jubileumsbyen

Tekst og foto: Ingunn U-M Rasting. Publisert i KULT nr. 3, 2021. Når kunstner og prosjektleder Tollef Thorsnes informerer om et kunstprosjekt han har i Tønsberg i forbindelse med 1150-årsjubileet skriver han: Tønsberg jubileer med 1150 år og som en del av jubileumsåret gjennomføres en rekke kunstprosjekter som belyser håp gjennom sosiale samhandlinger i spennet […]

OPEN CALL /// PROSJEKTROM i samarbeid med Vestfold Kunstsenter og Tårngalleriet

I samarbeid med Vestfold kunstsenter og Tårngalleriet i Tønsberg Domkirke utlyser vi Prosjektrom i tidsperioden 24.8 – 25.9 2022. Det disponeres tre ulike visningsrom: underetasjen i Vestfold Kunstsenter, Galleri BKD og Tårngalleriet. Prosjektperiode kan variere mellom en og to uker, spesifiser hvilket visningsrom søknaden gjelder og ønsket lengde. Prosjektrommet skal brukes til å prøve ut […]