Et viktig funn i byhistorien er halvkløyvde trestammer datert år 770–1000. De halvkløyvde stokkene er et viktig historisk funn fordi den sier noe om byens alder, enten stokkene har ligget som del av gatedekke hele tiden, eller at den er lagt ned senere, fra for eksempel bygningsrester. Fra fotodokumentasjonen av utgravningene (NIKU) kan det se ut som det er en del bygningsrester som er brukt i gatedekket, blant annet laftetømmer. Thorsnes vil lage et gatedekke av tre rett over funnene i Storgaten – så og si løfte Stræti som del av den skjulte historien opp. Ved siden av at Stræti er en interessant installasjon i seg selv, vil det gjennom samarbeid med kommunen, Træleborg skole og Tønsberg domkirke skje ulike hendelser i installasjonen.

Stræti vil aktiviseres på ulike måter til forskjellige hendelser og dager. Installasjonen Arkeologiske stammesnitt er lokalisert på bibliotekplassen. Formmessig har den en grunnstruktur som et gatedekke av tre ca på 2,5 x 6 meter med integrerte plantekasser i tre. På gatedekket realiseres i perioden 8. april til 25. oktober tre installasjoner med tilhørende performance. Stammeskiver av eik vil være sentrale i uttrykket, kløyvet ut av store trestammer. Eik representerer blant annet styrke, visdom og livskraft. Stammebegrepet har mange essensielle avledninger med tanke på erindring, identitet, verdighet og mening. Tenk bare på ord som stamtre, stamtavle, stamsæd, stamcelle, stamvei, stamhus, stamgjest og stambord. Stammeskivene i eik ca 10 cm tykke. Snittene gir innsyn i det indre, en slags åpenbaring eller arkeologi. Hvert stammesnitt forteller historie, om gode og dårlige år, nye grener, kuttede grener, sår, legedom… osv. Man kan også lese klimaendringer ut fra treet.

Kunstprosjektet tilbyr ulike relasjoner og åpner for meningspotensial i møtet mellom historie, materialspråk, kroppslige handlinger og taktil sans. På gatedekket monteres i april en stammeskive som kan assosieres til en slags stamtavle eller tabula rasa. I en av performancene tilbys publikum å tegne seg inn i byhistorien. Med selvvalgt fargeblyant kan publikum få tegne på kalkerpapir som da ligger montert på stammeskiven. Tegningen starter i en ende av en stammeskiven med å sette fargeblyanten ned på en egenvalgt årring og følge den tegningen helt til andre enden, og så avslutte linjen med initialene sine. Etter at performancen er gjennomført henges tegningen opp på Tønsberg bibliotek og/ eller prosjektrommet i Atelier 7X7.

I installasjonen Håpets vei ved domkirken tilbys publikum å vandre på gatedekket, legge fra seg steiner, tekster og tegninger. I samarbeid med domkirken vil det både bli arrangert seilermesse og Mikkelsmess hvor alle de tre installasjonene tas i bruk.